Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Skolor som politiska arenor. Medborgarkompetens och kontrovershantering.

tumnagel

Analys till rapporten Morgondagens medborgare, ICCS 2009. Om skolan och svenska 14-åringars politiska värderingar, kunskaper och deltagande i det politiska livet.

Villkoren för skolans demokratiuppdrag har förändrats. Det offentliga huvudmannaskapet har utsatts för konkurrens från privata initiativ och en ökad kulturell mångfald har konfronterat skolan med nya utmaningar.

Vad betyder detta för skolans möjligheter att bidra till en demokratisk utveckling hos skoleleverna? I den här forskarantologin presenteras en fördjupad analys av svenska elev-, lärar- och skoldata från den internationella utvärderingen ICCS 2009.

Rapporten innehåller beskrivande analyser av förutsättningarna för skolor och lärare att hantera kontroverser och av vad eleverna har för medborgarkompetens. Avslutningsvis görs även preliminära försök att förklara de mönster som präglar svenska elever, lärare och skolor när det gäller medborgarkompetens.

Ladda ner som PDF (1032 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.