Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009

Skolverket ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2010 redovisa en bedömning av de totala kostnaderna för föregående budgetår fördelat på de väsentligaste kostnadsslagen.

Rapporten redovisar en bedömning av följande kostnader:
För förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem redovisas kommunernas kostnader för kommunal och enskild verksamhet sammantaget. För förskoleklass, grund- och gymnasieskola samt särskolan redovisas endast uppgifter från kommunala skolor. Uppgifter för Komvux redovisas dels uppdelat på grundläggande vuxenutbildning respektive gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning avseende kommunal och annan utbildningsanordnare, dels för kommunal vuxenutbildning med enbart kommunal utbildningsanordnare. Uppgifter för särvux och sfi redovisas totalt för kommunal och annan utbildningsanordnare. Uppgifter för övriga verksamhetsformer och huvudmän omfattas inte av rapporten.

Ladda ner som PDF (189 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.