Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Yrkestävlingar på skolnivå

Redovisning av regeringsuppdraget om yrkestävlingar på skolnivå

Skolverket har initierat och med hjälp av kontaktskolor genomfört yrkestävlingar på prov inom ett begränsat antal skolor och yrken.

Yrkestävlingarna utgick från en inventering av hur arbetet med skoltävlingar ser ut idag. I många yrkesområden finns redan i dag tävlingar i yrkesskicklighet och flera skolor har erfarenhet av detta. Syftet med dessa tävlingar är oftast uttagning till Yrkes-SM och så småningom även Yrkes-VM, WorldSkills Competition och Europeiska mästerskap, EuroSkills.

Ett flertal skolor har kontaktats, branschföreträdare, lärare och skolledare har intervjuats och samtal med elever har genomförts. Det finns en övervägande positiv attityd till yrkestävlingar på skolnivå såväl från branscher som från lärare, skolledare och elever. För att uppnå den kvalitetshöjning av undervisningen som skoltävlingar skulle kunna åstadkomma, bedömer Skolverket att yrkestävlingar bör genomföras i två steg så att alla elever och lärare på landets yrkesutbildningar får möjlighet att ta del av de positiva effekter som tävlingarna ger.

I redovisningen av uppdraget presenteras en modell som gör det möjligt att tävla lokalt på varje skola och därefter en områdestävling där vinnare från respektive skola deltar. Utvärdering av tävlingarna som gjordes tillsammans med medverkande skolor visar tydligt att mervärdeseffekter kan fås genom denna modell av tävlingsverksamhet. Skolverket anser att sådana tävlingar på ett positivt sätt skulle stimulera skolor med yrkesutbildning och på så sätt också medverka till kvalitetshöjning av svensk yrkesutbildning.

Regelbundna möten har hållits med kansliansvarig på Youth Skills Sweden. Utredningsarbetet har presenterats för Youth Skills Swedens styrelse.

Ladda ner som PDF (438 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.