Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Lägesrapport inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdena

Redovisning av uppdrag att inkomma med en lägesrapport avseende verksamheten inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdena

Regeringen har gett Skolverket, som en av flera myndigheter, i uppdrag att inkomma med en lägesrapport av myndighetens arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdena.

Rapporten ska innehålla information om vad myndigheten genomfört och uppnått avseende de av regeringen 18 prioriterade åtgärderna i Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2010.

Myndigheten ska också ge en framåtblickande bild om styrkor och svagheter när det gäller myndighetens arbete med att uppnå mål och samtliga delmål inom nuvarande alkohol- och narkotikahandlingsplaner (2006–2010) och inom tobaksområdet.

Ladda ner som PDF (144 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.