Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Nationella råd för yrkesprogrammen

Redovisningen av uppdraget angående nationella råd för yrkesprogrammen givet i särskild ordning för budgetåret 2009.

Skolverket fick den 17 september 2009 i uppdrag (U2009/5399/G) att inrätta nationella råd för gymnasieskolans 12 yrkesprogram. Uppdraget ingår i reformeringen av gymnasieskolan och bygger på gymnasiepropositionen. De nationella råden, även kallade nationella programråd, ska bistå Skolverket i arbetet med Uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114G, U2009/5688/G), men även utgöra permanenta forum för dialog mellan Skolverket och avnämarna kring yrkesutbildningen.

Ladda ner som PDF (145 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.