Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. samt tillägg

Redovisning av uppdrag avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114/G, U2009/5688/G) samt tillägg till uppdraget (U2010/3157/G)

Skolverket fick den 1 oktober 2009 uppdraget avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2009/2114G, U2009/5688/G) från regeringen. Den 20 maj 2010 mottogs ett tillägg till uppdraget avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. (U2010/3157/G). I tilläggsuppdraget anges att Skolverket ska redovisa förslag till ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen till Utbildningsdepartementet senast den 23 september 2010. Dessutom anges att Skolverket vid utformandet av förslag till ämnesplan i matematik ska utgå från att alternativa kurser får förekomma även efter den inledande kursen i ämnet.

Den 15 februari 2010 redovisade Skolverket huvuddelen av uppdraget avseende examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan m.m. Härmed redovisas resterande delar samt tilläggsuppdraget.

Redovisningen följer uppdragets struktur och varje del i uppdraget har fått en egen rubrik i redovisningen. Skolverket anger vilka delar som redan är redovisade och vilka som redovisas vid detta tillfälle. Förslag till ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena bifogas i bilaga 1 och exempel på ämnesplaner för några yrkesämnen i bilaga 2.

Ladda ner som PDF (168 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.