Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Skolverkets verksamhet utifrån det minoritetspolitiska målet

Redovisning av uppdrag att följa upp och analysera Skolverkets verksamhet utifrån det minoritetspolitiska målet

Redovisning av uppdraget att följa upp och analysera Skolverkets verksamhet utifrån det minoritetspolitiska målet, givet i särskild ordning för budgetåret 2010.

Redovisningen av insatser ska enligt uppdraget både innehålla uppföljning och analys av myndighetens eget interna arbete och externt riktade insatser inom det egna ansvarsområdet. I uppdraget ingår även att redovisa vilka effekter som myndigheten avser att uppnå med insatserna samt vilket eller vilka av minoritetspolitikens tre delområden, diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet, som insatserna avser att stärka. I den mån det är möjligt ska myndigheten redovisa vilka effekter insatserna har haft för de nationella minoriteterna. Årets redovisning bör också, i den mån det är möjligt, omfatta redovisning av insatser som skett sedan minoritetspolitiken infördes 2000.

Ladda ner som PDF (227 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.