Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Utbyggnad av datalagret Microdata Online Access (MONA) samt insamling av slutbetyg i kommunal vuxenutbildning

Redovisning av uppdrag om utbyggnad av det befintliga datalagret Microdata Online Access (MONA) med uppgifter om vuxenstuderandes sysselsättning samt förberedelser av insamling av slutbetyg som erhålls genom vuxenutbildning.

Redovisning av Skolverkets uppdrag att i enlighet med verkets tidigare förslag bygga ut det befintliga datalagret Microdata Online Access (MONA) på Statistiska centralbyrån (SCB) med uppgifter om vuxenstuderandes sysselsättning före, under och efter studierna.
Enligt uppdraget ska databasen kunna användas från och med den 1 december 2010. I uppdraget ingår även att förbereda för att samla in uppgifter om slutbetyg och kommande uppgifter om gymnasieexamina som erhålls genom studier inom vuxenutbildningen.
Uppdraget är givet i regleringsbrev för Skolverket för budgetåret 2010.Rapporten är indelad i två delar. I den första delen beskrivs utbyggnaden av MONA och i den andra delen beskrivs förberedelserna av insamlingen av slutbetyg och gymnasieexamen.

Ladda ner som PDF (178 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.