Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag avseende gymnasieskolans teknikprogram

Regeringen gav den 3 december 2009 Skolverket i uppdrag att vidare utreda och lämna förslag till det huvudsakliga innehållet i och utformningen av ett fjärde år på Teknikprogrammet.

Av utredningen ska framgå om det fjärde året bör erbjudas i form av ett antal profiler för att svara mot branschers behov samt de kostnader som kan förväntas för utbildningen. Skolverket ska även lämna förslag till utformningen av och kraven för gymnasieingenjörsexamen.

Uppdraget kompletterar det uppdrag (U2009/5688/G) som regeringen tidigare givit till Skolverket.

I ändring av Skolverkets regleringsbrev U2009/6853/G den 7 april 2010, ändrades Skolverkets uppdrag så att myndigheten även ska utreda och lämna förslag till innehåll och utformning av ett fjärde år som kan genomföras som en försöksverksamhet med start hösten 2011. Uppdraget i denna del redovisades den 1 september 2010. I uppdraget ligger också att förbereda de ämnes- och kursplaner som kan bli aktuella för en försöksverksamhet, vilket redovisas här.

Promemorian "Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan"(U2010/1388/G) har också tjänat som grund för utredningsverksamheten.

Denna redovisning ligger i linje med den redovisning som gjordes den 1 september 2010, men i de förslag som nu presenteras görs en tydligare koppling till det teknikprogram som startar hösten 2011.

Ladda ner som PDF (292 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.