Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppföljning av sommarskolor 2010

Redovisning av uppdraget att följa upp sommarskolor 2010 givet i särskild ordning 2010-03-08

Regeringen gav Skolverket i mars 2010 i uppdrag att följa upp sommarskolans resultat, omfattning och organisering.
I denna rapport redovisas vilka ämnen som elever har läst och fördelningen mellan årskurser.
Vidare redovisas hur många elever som genomgått prövning och hur många elever som blev behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.
Slutligen redovisas skolhuvudmännens kostnader för anordnandet av sommarskola och hur stor del av dessa kostnader som bidraget har finansierat.

Ladda ner som PDF (367 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.