Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap - Resultaten i koncentrat

tumnagel

Denna rapport är en sammanfattning av: PISA 2009 - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse.

I denna sammanfattande rapport ges en övergripande bild av de huvudsakliga och särskilt intressanta resultaten från PISA 2009. Den presenterar jämförelser mellan olika länders resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap och visar på förändringar i resultat jämfört med tidigare PISA-studier. Resultaten analyseras och relateras också till olika grupper av elever, till exempel flickor och pojkar samt elever med utländsk bakgrund.

Ladda ner som PDF (2676 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.