Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Rustad att möta framtiden? PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap

tumnagel

PISA 2009 är en internationell studie som görs i 65 länder. Den undersöker - 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse. I denna rapport presenteras hela studien.

PISA är ett OECD-projekt som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever,som snart kommer att ha avslutat den obligatoriska skolan, är rustade att möta framtiden.

År 2009 deltog Sverige för fjärde gången i PISA. Studien undersöker elevernas förmågor i och attityder till läsförståelse, matematik och naturvetenskap. De kunskaper och färdigheter som prövas är nära relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet. PISA syftar också till att öka förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av uppmätta skillnader i kunskaper.Läsförståelse är huvudområde i PISA 2009, liksom det var i PISA 2000. Det innebär att det för första gången varit möjligt att i PISA kunna uttala sig om en trend i kunskapsförändring.

Ladda ner som PDF (3713 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.