Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Utvärdering av metoder mot mobbning. Metodappendix och bilagor till rapport 353.

tumnagel

Detta är en fristående metodfördjupning till Utvärdering av metoder mot mobbning. Här redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys.

Detta appendix består av tre delar och är en utförlig redogörelse för de överväganden som gjorts i samband med genomförandet av utvärderingen av metoder mot mobbning. Den första delen handlar om forskning om programeffektivitet och strategiimplikationer. I denna del redovisas tidigare forskning om programeffektivitet och de implikationer den haft för den strategi som utvecklades. Den andra delen beskriver den utvärderingsstrategi samt de metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt som legat till grund för genomförandet av utvärderingen.Den tredje och sista delen redogör för olika etiska överväganden som projektgruppen varit tvungna att beakta i genomförandet av utvärderingen. Till sist finns ett tekniskt appendix, en tabellbilaga och övriga bilagor. Appendix uppdaterades 2011-02-14.

Ladda ner som PDF (2162 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.