Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Utbildningsresultat - Riksnivå 2011

tumnagel

Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarns omsorg, skola och vuxenutbildning. Del 1, 2011 Rapporten är kompletterad med uppgifter om komvux och sfi 2011-07-08

Skolverket presenterar här den första delen av tre i 2011 års officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. De statistiska uppgifterna omfattar således alla verksamhetsformer inom Skolverkets ansvarsområde. Denna första rapport behandlar "Utbildningsresultat" och följs i maj och september av rapporter om "Barn, elever och personal", respektive "Kostnader". SCB har på Skolverkets uppdrag producerat den statistik som presenteras här.

Ladda ner som PDF (2595 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.