Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi) - it-baserade prov

Delredovisning av uppdrag om mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi), givet i Regleringsbrev för budgetåret 2011 (U2008/1045/SV).

De it-baserade proven visar på stor potential och kan ge lärare ett mervärde om de utvecklas utifrån de möjligheter som finns i kursplanen, skolornas behov av bedömningsstöd och de möjligheter som finns med att använda sig av it-baserade prov. De förutsättningar som gavs vid provens införande har visat sig mindre lyckade för mottagandet av proven i skolorna då flera tekniska lösningar inte var fullt ut utprövade och återrapporteringen av provresultat varit begränsad. Skolornas olika it-miljöer och säkerhetspolicies påverkar provets funktionalitet vilket medför att de pappersbaserade proven kommer att behövas i flera år framöver. Ytterligare ett användningsområde för de pappersbaserade proven är att de kan ge utrymme för flera olika anpassningar för studerande med funktionsnedsättning.

Enligt Skolverkets bedömning bör fortsatt utveckling ske inom ramen för en försöksverksamhet för att i förlängningen kunna tillhandahålla en användarvänlig och funktionell it-lösning för de it-baserade sfi-proven. Det går dock inte att utesluta att pappersbaserade prov kommer att behövas som komplement under flera år framöver.

Ladda ner som PDF (105 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.