Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Resultat från ämnesproven i årskurs 5, våren 2010

I denna promemoria beskrivs resultaten från ämnesprov i årskurs 5, våren 2010. OBS! Ett fel har upptäckts, vilket har medfört att antalet elever i vissa fall underskattats. Därför har en revidering gjorts i promemorian och i länkade tabeller 2011-06-22

Resultaten från ämnesproven i årskurs 5 våren 2010 är i stort sett oförändrade jämfört med föregående läsår. I engelska har eleverna svårast för att lyssna och förstå. Likaså har de svårt i matematiken med delprovet om längd, area och skala.

Ladda ner som PDF (64 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.