Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Utvärdering av statsbidraget för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna

Redovisning av uppdraget att anlita en extern aktör i syfte att utvärdera den verksamhet som bedrivs enligt förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna givet i Regleringsbrevet 2009

Satsningen på att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna inleddes hösten 2008 och omfattade första året 150 miljoner kronor, år 2009 250 miljoner kronor och år 2010 500 miljoner kronor. Statsbidrag lämnas till den som är huvudman inom det offentliga skolväsendet för grundskola, obligatorisk särskola, specialskola och sameskola eller för fristående skola.

Skolverket fick 2009 i uppdrag av regeringen att anlita en extern aktör för att utvärdera den verksamhet som finansieras av statsbidraget. Myndigheten uppdrog åt Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet (från 1 januari 2011 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier) att utföra utvärderingen

Ladda ner som PDF (1024 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.