Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Resultat från ämnesproven i årskurs 3, våren 2010

I denna promemoria beskrivs skolverkets statistik om resultaten från ämnesproven i årskurs 3 våren 2010. OBS! Ett fel har upptäckts, vilket har medfört att antalet elever i vissa fall underskattats. Därför har en revidering gjorts i promemorian och i länkade tabeller 2011-06-22

Föräldrarnas utbildningsbakgrund har stor påverkan på elevernas skolresultat redan i årskurs 3. Det visar den första totalinsamlingen av de nationella proven i årskurs 3 som gjordes våren 2010. 68 procent av eleverna med kortutbildade föräldrar klarade delprovet om skriftliga räknemetoder. För elever med gymnasie- och högskoleutbildade föräldrar var motsvarande andel 80 respektive 88 procent.

Ladda ner som PDF (80 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.