Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Kvalitetshöjande medel för insatser inom sfi

Redovisning av uppföljning av kvalitetshöjande medel för insatser inom svenskundervisning för invandrare (sfi)

Regeringen gav den 7 maj 2009 Skolverket i uppdrag att förbereda försöksverksamhet med sfi-bonus och samtidigt fick Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i uppdrag att utvärdera försöket. I utvärderingen av sfi-bonusens effekter på genomströmning och resultat inom sfi är det av intresse att kunna jämföra effek-terna också av andra typer av kvalitetshöjande insatser, t.ex. kompetensutveckling av sfi-lärarna, sfi i kombination med praktik, effektivare nivågruppering och mer yrkesspecifik sfi. Regeringen beslutade därför att de medverkande kommunerna som deltar i försöket ska få riktat bidrag för kvalitetshöjande insatser inom sfi. De deltagande kommunerna fick själva besluta om hur det riktade kvalitetshöjningsbidraget skulle användas.

Ladda ner som PDF (286 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.