Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Utvärdering av fortbildning av personal i förskolan

Redovisning av uppdraget att utvärdera fortbildning av personal i förskolan

Den 2 april 2009 fick Skolverket i uppdrag att ansvara för fortbildning av personal i förskolan (U2009/2216/S). Fortbildningsinsatsen kallas för Förskolelyftet.

Skolverket fick i januari 2011 i uppdrag att utvärdera satsningen (U2011/527/S). Utvärderingen ska lämnas till regeringen senast den 15 mars och ske i form av en uppföljande analys som ska inriktas på om och hur förskolepersonalens kompetens utvecklats genom fortbildningen.

Ladda ner som PDF (713 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.