Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Samverkansuppdrag om information

Redovisning av det gemensamma informationsuppdrag som Skolverket och Skolinspektionen fått i sina regleringsbrev för 2011

Skolverket och Skolinspektionen har informationsuppgifter inom samma verksamhetsområde. Myndigheterna ska gemensamt redovisa hur samarbetet fortskridit för att möta avnämarnas behov av samlad gemensam information. Av redovisningen ska framgå myndigheternassvarstid när det gäller allmänhetens frågor, myndigheternas bedömning av vad som är en rimlig svarstid och vid vilka typer av frågor som allmänheten har svårt att skilja myndigheternas ansvarsområden åt. Vidare ska det av redovisningen framgå vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå en rimlig svarstid.

Ladda ner som PDF (174 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.