Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om stöd till huvudmännen med kommunernas vuxenutbildning

Redovisning av uppdraget att särskilt stödja huvudmännen i arbetet med uppföljning och behovsanalyser samt med den fortsatta utvecklingen av kommunernas vuxenutbildning med utgångspunkt i Skolinspektionens iakttagelser och i linje med nationella mål och syften, givet i Skolverkets regleringsbrev.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning Ingen aning utan uppföljning - hur 20 kommuner följer upp sin vuxenutbildning (rapport 2009:4) fokuserar på hur kommuner och utbildningsanordnare arbetar med uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av sin vuxenutbildning. De iakttagelser som inspektionen gör i sin rapport överensstämmer väl med vad Skolverket sett och är den ena utgångspunkten i denna redovisning. Den andra är Skolverkets instruktionsenliga uppdrag om utvecklingsstöd till huvudmän och kommuner.

Arbete med stöd till utveckling av vuxenutbildning ingår i flera av Skolverkets uppdrag. För att i denna rapport ge en samlad bild av arbetet, ingår därför även delar av andra utvecklingsuppdrag. I rapporten tas inte merparten av de uppdrag upp som redovisas separat. Det gäller exempelvis sfi-bonus, Tema Modersmål med flera.

Ladda ner som PDF (90 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.