Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Ersättning till fristående skolor enligt riksprislistan: Förändringar under löpande budgetår

Riksdagen beslutade 2009 om ändringar fr.o.m. budgetåret 2010 i bestämmelserna rörande hemkommunens bidrag till bl.a. fristående gymnasieskolor. Beslutet innebar bl.a. ett nytt system för beräkning av bidragsbelopp De bidragsbelopp för 2010 som togs fram utifrån de nya reglerna innebar bidragsbelopp som i genomsnitt var 15 procent lägre än tidigare. Skolverket fick därför i uppdrag av regeringen att analysera och förklara skillnaderna. Uppdraget redovisades i april 2010 i en rapport till regeringen. I rapporten visade Skolverket på olika förklaringar till de uppkomna skillnaderna och föreslog vissa förändringar och förtydliganden i hur riksprislistan ska tas fram. Skolverket uppgav också att verket under 2010 ska utreda om en modell för att hantera förändringar i resurstilldelning under löpande budgetår behöver införas. I den här rapporten redovisas resultaten från denna utredning.

Ladda ner som PDF (84 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.