Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om förutsättningar för att inkludera vuxenutbildningen i Skolverkets attitydundersökning

Redovisning av uppdraget om att utreda förutsättningarna för att inkludera vuxenutbildningen i verkets nästa attitydundersökning.

Skolverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inkludera vuxenutbildningen i verkets nästa attitydundersökning. Undersökningen Attityder till skolan har genomförts vart tredje år sedan 1993 och ger en nationell bild av olika gruppers syn på skolan. I den senaste undersökningen ingick elever och lärare i grund- och gymnasieskolan. Det har flera gånger föreslagits att elever i vuxenutbildningen bör ingå i attitydundersökningen som ett komplement till övrig nationell uppföljning.

Utredningen visar att det är möjligt att inkludera vuxenutbildningen i Skolverket attitydundersökning. De målgrupper som omfattas av utredningen är elever och lärare i kommunal vuxenutbildning (komvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi).

Ladda ner som PDF (128 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.