Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Lägesrapport inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

Redovisning av uppdraget om lägesrapport avseende verksamheten inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet givet i särskild ordning för budgetåret 2011.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inkomma med en kort lägesrapport av myndighetens arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdena (ANDT) med fokus på förändringarna under perioden den 1 oktober 2010 – den 1 september 2011.

Rapporten ska innehålla en omvärldsanalys med en redogörelse för kortsiktiga förändringar inom verksamheten med relevans för genomförandet av regeringens ANDT-strategi. Skolverket ska också beskriva relevanta kunskapsframställningar som tagits fram inom myndigheten samt forskningsresultat med relevans för området.

Ladda ner som PDF (166 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.