Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Utvärdering av försöksverksamhet med distansundervisning i Emmaboda kommun

Redovisning av uppdrag om utvärdering av försöksverksamhet med distansundervisning på gymnasieskolan i Emmaboda kommun

Regeringen beslutade 2003 om en försöksverksamhet med undervisning på distans på gymnasieskolan i Emmaboda kommun, Vilhelm Mobergsgymnasiet. I denna rapport redovisas en utvärdering av försöksverksamheten. Syftet med utvärderingen har varit att ge en bild av i vilken utsträckning syftet med försöksverksamheten enligt förordningen (2003:255), dvs att ge eleverna en flexibel undervisning i form av distansundervisning, har nåtts. Dessutom ger rapporten en bild av hur verksamheten förhållit sig, dels till regeringens intentioner med distansundervisning och dels till Emmaboda kommuns syften med verksamheten. Rapporten bygger på en intervjustudie, en elevenkät samt på officiell statistik.

Ladda ner som PDF (1406 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.