Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Resursfördelning till grundskolan - rektorers perspektiv

tumnagel

I rapporten beskrivs hur landets 50 mest segregerade kommuner fördelar resurser till sina kommunala grundskolor.

Alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att uppnå kunskapsmålen. Det kräver bland annat att kommunernas resursfördelning anpassas till elevernas och skolans förutsättningar och behov.

Rapporten visar att merparten av landets 50 mest segregerade kommuner i sin resursfördelning för år 2011 tar hänsyn till strukturella skillnader mellan grundskolor.

Förhoppningen är att rapporten ska kunna fungera som ett underlag i kommuner och skolor för diskussion, utveckling och uppföljning av hur resurser fördelas och används.

Ladda ner som PDF (956 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
65 kr/st (+porto)
Antal sidor
68
Best nr
11:1258
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.