Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Kommunalt huvudmannaskap i praktiken

tumnagel

Det finns skilda meningar i kommunerna om vem som har huvudmannens uppdrag och hur det ska hanteras. Det innebär att statliga mål prioriteras ned och att eleverna inte får tillräckliga kunskaper.

Ett betydande antal elever når inte de grundläggande kunskapsmålen i skolan. Finns en förklaring i hur kommunerna hanterar uppdraget som huvudmän för skolan?

De statliga styrsignalerna att arbeta för ökad måluppfyllelse i skolan har inte fått tillräckligt genomslag i kommunerna. I intervjuer med kommunala politiker och tjänstemän framkommer att det finns skilda meningar om vem som har huvudmannens uppdrag och hur det ska hanteras. I praktisk handling underordnas de statliga kraven den kommunala prioriteringen. Det får till följd att statliga mål sorteras bort och nationellt satta målnivåer sänks. Tilldelningen av resurser sker dessutom schablonmässigt, inte utifrån analys av behov för att nå de nationella målen.

Rapporten vänder sig till politiker på nationell nivå, till politiker och förvaltningschefer i kommuner och även till enskilda huvudmän för fristående skolor. Den kan även vara ett underlag för diskussion hos de professionella i skolan och hos olika föräldragrupper.

Ladda ner som PDF (819 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
65 kr/st (+porto)
Antal sidor
70
Best nr
11:1246
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.