Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi) - it-baserade prov

Slutredovisning av uppdrag om mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi) U2011/7297/S

Skolverket har under 2011 genomfört ytterligare utprövningar utöver de som genomförts 2010 och 2009 samt utvecklat flera delar av de it-baserade proven. Skolverket har även utvecklat grundläggande funktioner som resultatprofil och statistikmodul. Vidare har Skolverket utrett förutsättningarna för hur it-baserade prov kan utvecklas för elever med funktionsnedsättning. Slutsatsen är att de pappersbaserade proven möjliggör större flexibilitet för elever och anordnare.

Ladda ner som PDF (67 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.