Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Översyn av kursplanerna för viss vuxenutbildning

Redovisning av uppdraget att göra en översyn av kursplanerna för viss vuxenutbildning

Uppdraget innehåller fyra delområden:

 • att göra en översyn av kursplanerna för grundläggande vuxenutbildning (grundläggande komvux) och samtidigt utarbeta förslag till betygskriterier för betygsstegen A, C och E,
 • att göra en översyn av kursplanerna för grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda (grundläggande särvux) och samtidigt utarbeta förslag till betygskriterier för betygsstegen A, C och E,
 • att lämna förslag till betygskriterier för betygsstegen A, C och E för svenskundervisning för invandrare (sfi) och
 • att beräkna verksamhetspoäng för kurser inom grundläggande komvux samt utreda möjligheten att använda verksamhetspoäng som mått på studieomfattning inom sfi. Om verket finner det lämpligt ska verket lämna förslag om verksamhetspoäng för kurserna i sfi, men om så inte är fallet ska skälen för det redovisas.
Ladda ner som PDF (146 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

 1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
 2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
 3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
 4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
 5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
  (Den ska nu listas här ovanför)
 6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.