Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning - delredovisning

Delredovisning av uppdrag om utveckling av kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning.
(U2010/2145,5767/GV, U2011/1694,5439,6237/GV, U2012/757/G)

Skolverket har i samband med den nu aktuella reformen, gymnasieskola 2011 och satsningen på yrkesvux successivt stärkt sin kompetens vad gäller yrkesutbildning. Då tolv av arton nationella program i gymnasieskolan nu är yrkesprogram är yrkesutbildning en naturlig del av Skolverkets dagliga arbete. En ny lärlingsutbildning har etablerats i gymnasieskolan och den nya gymnasiesärskolan. En satsning på lärlingsutbildning för vuxna sker även inom vuxenutbildningen.

Skolverket samverkar nu med de nationella råden för yrkesprogram i frågor som berör gymnasial yrkesutbildning. Råden är en permanent verksamhet som bl a ska analysera kvaliteten av det arbetsplatsförlagda lärandet, elevers etablering på arbetsmarknaden, följa utvecklingen inom respektive yrkesområde och analysera behovet av utbildning inom nya områden. Myndigheten har också inlett samarbete med de nyligen startade yrkesdidaktiska forskarskolorna i syfte att bevaka och sprida ny forskning inom yrkesutbildning.

Ladda ner som PDF (101 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.