Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Försöksverksamhet med sfi-bonus 2012

Slutredovisning av uppdrag om försöksverksamheten med sfi-bonus (IJ 2009/959/IU)

Slutrapporten redovisar hur många studerande som totalt beviljades sfi-bonus under försöksperioden, d v s under perioden 1 september 2009 – 31 december 2011.

I försöksverksamheten med sfi-bonus deltog tretton kommuner under perioden 1 september 2009 – 31 december 2011. Totalt beviljades 1005 bonusbelopp under försöksperioden. Av dessa bonusbelopp var 620 stycken hel bonus, 274 stycken två tredjedels bonus och 111 stycken halv bonus. Skolverket ersatte kommunerna som deltog i försöket med sammanlagt 13 miljoner kronor.

Ladda ner som PDF (129 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.