Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Jämställdhet inom skolväsendet

Redovisning inom uppdraget att genomföra insatser att för främja jämställdhet inom skolväsendet (U2011/7067/S, U2011/263/S (delvis))
- Uppföljning av insatserna i relation till genomförandeplanen

Detta är en redovisning av de insatser som Skolverket har startat samt de erfarenheter som har gjorts i samband med starten. Några resultat av insatserna kan tyvärr inte redovisas så här tidigt. Skolverket hoppas att föreliggande redovisning tillsammans med slutredovisningen av jämställdhetsuppdraget från 2011(U2011/4050/S) kan vara tillräckligt underlag för beslut om fortsatt genomförande av delinsatserna 1 och 4.

Ladda ner som PDF (135 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.