Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om den nya gymnasiesärskolan - delredovisning

Delredovisning av uppdraget om den nya gymnasiesärskolan givet i särskild ordning 2011-12-15 (U2011/7077/GV)

Redovisningen omfattar programmål, programgemensamma ämnen och inriktningar på de nationella programmen i gymnasiesärskolan. Skolverket föreslår att de nationella programmen i gymnasiesärskolan inte ska ha några inriktningar. Motiven för detta ställningstagande redovisas och baseras på de synpunkter som har framförts under de samråd Skolverket genomfört och av de gymnasiesärskolor som Skolverket har kontaktat.

Vidare föreslår Skolverket att minst en kurs i ämnet hem- och konsumentkunskap alltid ska erbjudas som individuellt val. På så sätt garanteras eleverna i gymnasiesärskolan möjlighet att också få undervisning som kan bidra till att eleverna utifrån sina förutsättningar uppnår en så hög grad av självständighet som möjligt i syfte att klara boende och vardagsliv på egen hand.

Ladda ner som PDF (223 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.