Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2011

Redovisning av uppdrag om bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2011

Skolverket ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2012 redovisa och analysera de totala kostnaderna för föregående budgetår för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, grundskolan inklusive förskoleklassen, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen - fördelade på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning - samt vuxenutbildningen för utvecklingsstörda och svenskundervisningen för invandrare.

Ladda ner som PDF (275 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.