Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om införandet av det europeiska stödsystemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET)

Redovisning av uppdraget om införandet av det europeiska stödsystemet för meritöverföring givet i regleringsbrev för Skolverket för budgetåret 2012. Skolverket har i genomförandet av uppdraget samrått med Myndigheten för yrkeshögskolan och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Europaparlamentet och rådet antog 2009 rekommendationen om inrättande av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildning (ECVET). Systemet ska göra det möjligt för elever och studerande att bygga vidare på sina kunskaper när de rör sig mellan olika system för yrkesutbildning både utanför och inom det egna landet.

ECVET-rekommendationen anger en rad principer och tekniska specifikationer som omfattar beskrivning av utbildningsbevis i form av moduler med motsvarande poäng samt en överförings- och ackumuleringsprocess med kompletterande dokument som till exempel lärandeavtal. Enligt Skolverkets analys ligger utformningen och regleringen av den svenska gymnasiala yrkesutbildningen väl i linje med dessa principer.

Ladda ner som PDF (208 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.