Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Rektorslyftet - fortbildning för rektorer

Redovisning av uppdrag att svara för fortbildning för rektorer - Rektorslyftet (U2011/1198/S)

I Skolverkets rapport ingår en redovisning av antal lärosäten som anordnar fortbildningen, antal och andel rektorer hos offentliga respektive enskilda huvudmän, fördelade på skolformer, som gått respektive med tillfredsställande resultat har fullföljt fortbildningen, deltagande rektorers uppfattning om utbildningens effekter och kostnader i samband med satsningen fördelade på undervisning och administration.

Ladda ner som PDF (1267 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.