Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om den nya gymnasiesärskolan - hösten 2012

Delredovisning av uppdraget om den nya gymnasiesärskolan (U2011/7077/GV).

Redovisningen omfattar utformningen av gymnasiesärskolebeviset, samverkan med arbetslivet på nationell nivå och förutsättningar för att dela upp riksprislistan i kategorier av jämförbara program.

Skolverket föreslår att riksprislistan för den nya gymnasiesärskolan endast omfattar ett belopp. Motiven för detta ställningstagande redovisas och baseras på tillgänglig statistik över elever, skolor, kostnader och budget (grundbelopp) för gymnasiesärskolan samt intervjuer med representanter för kommuner och fristående skolor.

Ladda ner som PDF (399 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.