Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Orsaker till låg måluppfyllelse i Matematik A och B i kommunal vuxenutbildning

Redovisning av uppdraget att kartlägga och analysera orsakerna till den låga måluppfyllelsen i kurserna Matematik A och B i den kommunala vuxenutbildningen, samt föreslå åtgärder för att förbättra resultaten.
Uppdraget är givet i Skolverkets regleringsbrev för 2012.

Måluppfyllelsen i Matematik A och B inom den gymnasiala utbildningen inom komvux är låg. År 2010 fick omkring tre av tio kursdeltagare på dessa kurser icke godkänt i betyg. Därutöver var det många som avbröt sin kurs i förtid. Resultaten i matematik är sämre än genomsnittet för kurser på gymnasial nivå, framför allt jämfört med samtliga kurser men även något sämre jämfört med kurser i andra teoretiska ämnen.

Skolverket har fått i uppdrag att analysera orsakerna till låg måluppfyllelse i matematikkurserna och att föreslå åtgärder för att förbättra resultaten. I arbetet med uppdraget har Skolverket våren 2012 genomfört en enkätundersökning riktad till ett urval av kommuner och också analyserat den nationella uppföljningsstatistiken.

Ladda ner som PDF (271 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.