Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om gymnasieskolreformens lokala förankring 2012

Redovisning av uppdrag om gymnasieskolreformens lokala förankring (U2012/3589/S)

Skolverket har fått i uppdrag att löpande följa upp och analysera den reformerade gymnasieskolan. I uppdragsbeskrivningen framgår att introduktionsprogrammenoch det kommunala informationsansvaret särskilt ska belysas, liksom utvecklingennär det gäller arbetsplatsförlagt lärande och kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning.Uppdraget ska redovisas årligen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)senast den 1 oktober.

I denna promemoria, som utgör den första redovisningen, visar Skolverket en planering för uppdragets genomförande. Skolverkets möjligheter att fullfölja uppdraget med den beskrivna ambitionsnivån är beroende av vilket ekonomiskt utrymme myndigheten har kommande år. I redovisningen framgår vilka studier som organiserats, studiernas inriktning, upplägg, tidplanering samt vilken typ av kunskap de förväntas ge. I beskrivningen framgår också hur Skolverket förhåller sig till andra närliggande verksamheter inom Skolverket och till liknande uppdrag till andra myndigheter. Skolverket föreslår en uppföljnings- och utvärderingsorganisation som består av flera delprojekt.

Ladda ner som PDF (84 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.