Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Delredovisning av matematiklyftet 2012

Delredovisning av Uppdrag att svara för utbildning, "Matematiklyftet", givet i särskild ordning för budgetåret 2012.

Arbetet med Matematiklyftet pågår enligt plan. 33 grundskolor från totalt 29 huvudmän deltar i utprövningsomgången av fortbildningen som startade den 1 oktober 2012. Didaktiskt stödmaterial finns framtaget till tre moduler och är tillgängliggjorda på en särskilt framtagen lärportal. En processutvärdering följer arbetet under utprövningsomgången.

För att under perioden 2012-2016 kunna genomföra fortbildningen i Matematiklyftet enligt uppdraget, vill Skolverket uppmärksamma regeringen på behovet av

 • att Skolverket för budgetåret 2013 i första hand själv kan disponera medel mellan de olika posterna i uppdraget. I andra hand behöver den del av anslaget som får användas till utbildning av handledare och rektorer dimensioneras efter antalet matematikhandledare och rektorer som ska utbildas,
 • ett anslagssparande för att under hela perioden 2012-2016 kunna fördela statsbidrag till huvudmännen och ta fram det nödvändiga stödmaterialet, samt
 • ett bemyndigande för Skolverket för att underlätta deltagande i Matematiklyftet för landets huvudmän
Ladda ner som PDF (421 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

 1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
 2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
 3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
 4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
 5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
  (Den ska nu listas här ovanför)
 6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.