Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om nyanlända elevers kunskaper

Redovisning av uppdrag att föreslå hur skolor kan stödjas i att kartlägga och följa upp nyanlända elevers kunskaper (Dnr U2012/2890/S)

Det kartläggningsmaterial som Skolverket föreslår används i ett tidigt skede av elevens utbildning och resulterar i en kunskapsprofil som kan ligga till grund för den fortsatta planeringen av elevens skolgång. Skolverket föreslår att materialet inledningsvis utvecklas för grundskolans ämnen eftersom ett sådant material i valda delar även kan användas i gymnasial utbildning. Det bedömningsmaterial i svenska som Skolverket föreslår är dels tänkt att följa elevernas språkliga utveckling, dels relatera till kunskapskraven för årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan samt kurs 1, 2, och 3 i gymnasial utbildning.

För att nå ett så gott resultat som möjligt med materialen ser Skolverket behov av att inte enbart planera för materialens spridning utan att också planera för en aktiv implementering via huvudmännen.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.