Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Med fokus på läsande

tumnagel

Analys av samstämmigheten mellan svenska styrdokument, ämnesprov i svenska och PIRLS 2011. Internationella studier genomförs så att resultaten ska vara jämförbara mellan samtliga deltagande länder. Hur kan resultaten tolkas utifrån ett svenskt perspektiv?

I den här aktuella analysen presenterar Caroline Liberg och Åsa af Geijerstam hur PIRLS 2011, som mäter läsförmåga hos elever i årskurs 4, stämmer överens med svenska styrdokument (Lgr11).

Jämförelser görs och diskuteras mellan den läsförmåga som beskrivs i PIRLS ramverk och de svenska läro- och kursplanerna samt PIRLS-testet och ämnesproven i årskurs 3.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
48
Best nr
12:1310
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.