Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PIRLS 2011

tumnagel

Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Fortsatt nedåtgående resultat.

Svenska elever i årskurs 4 läser bra i jämförelse med elever i de andra 49 länderna som deltar i undersökningen PIRLS 2011. Svenska elever ligger över genomsnittet för de EU- och OECD-länder som deltar. Men de svenska elevernas läsförmåga har försämrats. Den nedåtgående trenden som syntes i PIRLS undersökningarna som gjordes 2001 och 2006 fortsätter även i denna mätning och Sverige är ett av de fåtal deltagande länder som har försämrat sina resultat under hela perioden.

PIRLS 2011 visar att det är flickornas resultat som har försämrats mest, även om flickor fortfarande är bättre på läsning än pojkar. Speciellt för denna mätning är också att man kan se en försämring av läsförståelsen av sakprosatexter medan läsförståelsen av skönlitterära texter är i princip samma som vid tidigare mätningar.

Ladda ner som PDF (3165 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
120 kr/st (+porto)
Antal sidor
95
Best nr
12:1309
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.