Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

TIMSS 2011

tumnagel

Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Lägre resultat för svenska elever i matematik än genomsnittet för EU/OECD men förbättrade resultat för elever i årskurs 4 i naturvetenskap.

De svenska eleverna i årskurs 4 visar lägre resultat i matematik jämfört med genomsnittet för elever i EU/OECD-länder. Resultaten för elever i årskurs 4 är i stort sett samma 2011 som de var vid mätningen 2007. Resultaten för elever i årskurs 8 har försämrats ytterligare vid denna mätning jämfört med tidigare mätningar. Sverige är ett av de fåtal länder som visar en kontinuerlig resultatförsämring under hela 2000-talet.

I naturvetenskap har svenska elever i årskurs 4 bättre resultat än genomsnittet för EU/OECD-länderna och deras resultat har förbättrats sedan förra mättillfället 2007. Elever i årskurs 8 däremot ligger under genomsnittet och har försämrat sina kunskaper sedan 2007.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
150 kr/st (+porto)
Antal sidor
149
Best nr
12:1308
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.