Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Resultat från ämnesproven i grundskolan våren 2012

I denna promemoria beskrivs skolverkets statistik om nationella prov i grundskolans årskurser 3, 6 och 9 våren 2012.

En jämförelse mellan resultaten av ämnesproven i grundskolans årskurs 3, 6 och 9 visar att pojkar generellt har svårare för skrivuppgifter i svenska. Genomgående i alla årskurser och ämnen är också att flickorna klarar proven bättre än pojkarna. Det visar en sammanfattning av resultaten från grundskolans ämnesprov våren 2012.

Ladda ner som PDF (306 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.