Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om den nya gymnasiesärskolan - delredovisning

Redovisning av punkterna 1 a och 4 i Uppdrag om den nya gymnasiesärskolan (U2011/7077/GV) givet i särskild ordning för budgetåret 2012.

Enligt regeringens uppdrag om den nya gymnasiesärskolan ska Skolverket förbereda föreskrifter om ämnesplaner för samtliga ämnen som får förekomma i gymnasiesärskolan och om kunskapskrav för betygsstegen A, C och E. Ämnesplanerna ska kunna tillämpas inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.
Vidare ska Skolverket förbereda föreskrifter om ämnesområdesplaner för samtliga ämnesområden som får finnas i gymnasiesärskolan. För varje ämnesområde ska det finnas två kravnivåer, en för grundläggande kunskaper och en för fördjupade kunskaper.
Skolverket ska även förbereda föreskrifter om de ämnen och kurser som ska kunna ingå som programfördjupning på respektive program i gymnasiesärskolan.
I redovisningen beskrivs hur Skolverket genomfört arbetet, vilka överväganden som har gjorts samt vilka synpunkter på arbetet som Skolverket har fått.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.