Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Skolverkets årsredovisning 2012

tumnagel

Skolverkets årsredovisning 2012

Att skolan fungerar väl i alla sina delar är av fundamental betydelse såväl för den enskilda individen som för samhället i stort. Detta gör Skolverkets uppdrag både angeläget och utmanande.
Skolverket arbetar för kvalitet och likvärdighet i förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Vi vill understödja skolhuvudmännens och skolpersonalens professionella ansvarstagande – det är de som ansvarar för att genomföra skolverksamheten i praktiken.
Vi utformar och informerar om olika slags nationella styrdokument, till exempel mål och kunskapskrav inom olika ämnen. Vi tar fram bred och djup kunskap om och för skolans område. Det rör bl.a. kunskap om utvecklingenav elevernas kunskapsresultat och om hur skolsystemet i dess helhet fungerar. Vi sprider information till olika målgrupper: Elever, vårdnadshavare, lärare, rektorer, skolhuvudmän m.fl.
Vårt arbete har elevernas resultat i fokus, är långsiktigt, systematiskt och väl förankrat samt stöder ett kollegialt lärande. Stora utvecklingsinsatser har under året gjorts på flera områden, t.ex. matematik, natur- och teknik samt värdegrundsområdet. Utvecklingsinsatserna under 2012 har byggt på ett systematiskt kvalitetsarbete med elevers måluppfyllelse i centrum.

Stora delar av vår verksamhet styrs av regeringsuppdrag givna i regleringsbrev eller i särskild ordning. För närvarande pågår en omfattande reformering på skolans område. En stor del av vårt arbete under 2012, liksom under 2011, har utgjorts av olika insatser för att reformerna ska bli verklighet. En viktig uppgift för myndigheten har varit arbetet med att handlägga ärenden för legitimation för lärare och förskollärare. Att ansvara för detta blev en ny uppgift för oss under 2011. Arbetet med lärarlegitimationer har ökat kraftigti omfattning under 2012.

I föreliggande årsredovisning ingår en resultatredovisning och en finansiell redovisning för verksamhetsåret 2012.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.