Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Att fånga undervisningstiden med målen i fokus. Garanterad undervisningstid i grundskolan ur ett huvudmanna- och skolperspektiv.

tumnagel

Resultaten visar att huvudmän och skolor saknar rutiner för att följa upp om elever får sin garanterade undervisningstid.

Hur styrs, planeras, säkerställs och efterlevs den garanterade undervisningstiden i grundskolan? Detta är frågor som tas upp i denna rapport ur ett huvudmanna- och skolperspektiv.

Resultaten visar att huvudmän och skolor saknar rutiner för att följa upp om elever under grundskoletiden får sin garanterade undervisningstid. I skolan spelar den garanterade undervisningstiden en undanskymd roll för intervjuade rektorers och lärares vardagliga arbete. Istället fokuserar de på att eleverna når målen. Det hänger samman med skolvardagens ständigt skiftande förutsättningar och att skolpersonalen står inför olika slags dilemman som gör att det kan vara svårt att garantera elever undervisningstid.

Studien lyfter fram att t.ex. skolbyten bidrar till att elever riskerar att få mindre undervisningstid i olika ämnen på grund av att olika huvudmän kan ha olika timplaner och rutiner vid överlämnandet av elever. Att få mindre undervisningstid i ett ämne gör att elever riskerar att inte få likvärdiga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt, konstaterar rapporten.

Ladda ner som PDF

Beställ tryckt version:

Pris
100 kr/st (+porto)
Antal sidor
90
Best nr
13:1329
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.