Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Beskrivande data 2012. Förskola, skola och vuxenutbildning.

tumnagel

Reviderad version av pdf publicerad 22 april 2013. Beskrivande data är en årlig rapport som ger en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskola, skola och vuxenutbildning. Rapporten kan beskrivas som Skolverkets ”statistiska årsbok”.

Rapporten beskriver organisationen,kostnader och resultat i varje verksamhetsformför sig. Skillnader mellan olika huvudmän ochutbildningsanordnare samt viktiga förändringar jämfört med tidigare år redovisas också. Dessutom innehåller rapporten ett avsnitt som beskriver hur Sverige klarar sig vid internationella jämförelser.

I rapporten ingår även ett fördjupningskapitel som denna gång ställer läraren i centrum. I kapitlet redovisas nya uppgifter kring lärare i grund- och gymnasieskolan, med fokus på lärarnas undervisningsämnen. Dessa uppgifter har kompletterats med registeruppgifter överlärarnas ämnesutbildning. I kapitlet visas även hur antalet lärare har förändrats mellan de två läsåren 2006/07 och 2011/12.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.